Om Feieren AS

Feieren as holder til på Neslia 48, 1344 Haslum i Bærum. Kontortiden er mandag til fredag kl 07.00 – 14.30. Kontortelefonen er 41332555. e post adressen er post@feieren.no. Feieren as er av Akershus fylkeskommune, ved fagopplæringen, en godkjent lærebedrift for å ta imot og lære opp lærlinger i feierfaget.

Feieren AS, stiftet i 2011, er en videreføring av enkeltmannsforetaket Sigurd Giske med organisasjonsnummer 921129190, som startet opp med entreprise på feiing i 1991. Firmaet ble etablert i Ålesund i 1991, da det vant et anbud på feiing i Sula kommune. Denne kommunen var vår oppdragsgiver frem til og med 2011, da den ble en del av det interkommunale brannvernsamarbeidet i Ålesund regionen. I tillegg til Sula kommune fikk firmaet etterhvert oppdrag i Giske kommune, 2005 – 2011, Stordal kommune, 2002 – 2007, kommuner som ligger på Sunnmøre. Både Giske og Stordal mistet vi da de ble en del av det interkommunale brannvernsamarbeidet i Ålesund regionen.

I 1999 flyttet firmaet til Østlandet, nærmer bestemt Nittedal kommune. Her fikk firmaet oppdrag med å hjelpe til med feiing på entreprise i Frogn, 1999, Ås, 1999 og Gjerdrum kommune, 2003. Senere ble Nittedal kommune oppdragsgiver for oss, fra og med 2001 frem til og med 2013. I 2010 fikk vi anbudet på feiing og tilsyn i Bærum kommune, et oppdrag vi har frem til den 28.02.2020, med mulighet til forlengelse med inntil 2 år.

Vi er organisert med seks feiere som jobber ute med feiing og tilsyn, samt andre oppgaver som ligger til feiertjenesten. På kontoret har vi Anette som jobber i 80% stilling med ansvaret for bilagshåndtering, innsending av regnskap, svarer på telefoner, holder oversikt over ferieavvikling og fravær samt bestilling av varer og tjenester. Sara i 60% stilling jobber først og fremst med 3. gangs varsling, samt annet forefallende arbeid. I tillegg er hun tillitsvalgt for de ansatte i Feieren as. Therese i 50% stilling registrer feiing og tilsyn som feierne utfører. Sigurd i 100% stilling, har ansvaret for saksbehandling, oppfølging av ansatte, holde kontakt med Oppdragsgiver, legge til rette for de ansatte slik at de til enhver tid har det de trenger for å få gjort en best mulig jobb.

Stian Ruud er leder for feierne ute og har som oppgave å styre varsling og gjennomføringen av dagsverkene og avtalene. Oscar Andre Knobelauch er verneombud.