FREMDRIFTSPLAN FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2019.

FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2019. Feiing september – november Midtbygda Spikkestad Hyggen __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   TILSYN                                     Tilsyn oktober – november: Spikkestad Hyggen