Feieren AS søker to nye feiersvenner.

Feieren A/S søker feiersvenn Firmaet har for tiden en feiermester, tre svenner en lærling og en praksiskandidat. I tillegg er det tre kontoransatte, samt en ansatt som jobber med registrering. Firmaet har feie- og tilsynsoppdrag for Bærum, Røyken og Hurum kommune. Hovedoppgavene: – Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til kontrakt. – Informasjons og motivasjonstiltak. – Oppfølging av kunder […]

OPPDRAG FEIEREN AS UTFØRER I TILLEGG TIL FEIING OG TILSYN

Dette er oppdrag som Feieren AS utfører i tillegg til feiing og tilsyn. Fresing av pipe Befaring/konsultasjon Kamerakontroll m/rapport Kontroll av nytt ildsted Feiing av fyrkjele under 50 kw Feiing av større fyrkjeler over 50 kw Feiing av større fyrkjeler over 500 kw Ekstra feiing privat per pipeløp Ekstra tilsyn privat per fyringsanlegg Feiing av kakkelovn Feiing av ildsted Feiing av etasjeovn Feiing av klebersteinsovn

FREMDRIFTSPLAN FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2019.

FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2019. Feiing september – november Midtbygda Spikkestad Hyggen __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   TILSYN                                     Tilsyn oktober – november: Spikkestad Hyggen