Feieren AS søker to nye feiersvenner.

Feieren A/S søker to feiersvenner Firmaet har for tiden en feiermester, fire svenner to lærlinger og en praksiskandidat. I tillegg er det to kontoransatte, samt en ansatt som jobber med registrering. Firmaet har feie- og tilsynsoppdrag for Bærum, Røyken og Hurum kommune. Hovedoppgavene: – Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til kontrakt. – Informasjons og motivasjonstiltak. – Oppfølging av […]