FREMDRIFTSPLAN FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2019.

FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2019.

Feiing september – november

Midtbygda

Spikkestad

Hyggen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TILSYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn oktober – november:

Spikkestad

Hyggen