FREMDRIFTSPLAN FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2018.

FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2018.

Feiing oktober – november

                                                                                                               

Slemmestad

Bødalen

Midtbygda

Båtstø

Åros

Nærsnes

Bødalen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TILSYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn desember:

Slemmestad

Nærsnes

Bødalen