Presentasjon

Presentasjon av Feieren AS

Feieren as holder til på Neslia 48, 1344 Haslum i Bærum. Kontortiden er mandag til fredag kl 07.00 – 14.30. Kontortelefonen er 41332555. e post adressen er post@feieren.no. Feieren as er av Akershus fylkeskommune, ved fagopplæringen, en godkjent lærebedrift for å ta imot og lære opp lærlinger i feierfaget.

Feieren AS, stiftet i 2011, er en videreføring av enkeltmannsforetaket Sigurd Giske med organisasjonsnummer 921129190, som startet opp med entreprise på feiing i 1991. Firmaet ble etablert i Ålesund i 1991, da det vant et anbud på feiing i Sula kommune. Denne kommunen var vår oppdragsgiver frem til og med 2011, da den ble en del av det interkommunale brannvernsamarbeidet i Ålesund regionen. I tillegg til Sula kommune fikk firmaet etterhvert oppdrag i Giske kommune, 2005 – 2011, Stordal kommune, 2002 – 2007, kommuner som ligger på Sunnmøre. Både Giske og Stordal mistet vi da de ble en del av det interkommunale brannvernsamarbeidet i Ålesund regionen.

 

I 1999 flyttet firmaet til Østlandet, nærmer bestemt Nittedal kommune. Her fikk firmaet oppdrag med å hjelpe til med feiing på entreprise i Frogn, 1999, Ås, 1999 og Gjerdrum kommune, 2003. Senere ble Nittedal kommune oppdragsgiver for oss, fra og med 2001 frem til og med 2013. I 2010 fikk vi anbudet på feiing og tilsyn i Bærum kommune, et oppdrag vi har frem til den 28.02.2020, med mulighet til forlengelse med inntil 2 år.

Vi er organisert med seks feiere som jobber ute med feiing og tilsyn, samt andre oppgaver som ligger til feiertjenesten. På kontoret har vi Anette som jobber i 80% stilling med ansvaret for bilagshåndtering, innsending av regnskap, svarer på telefoner, holder oversikt over ferieavvikling og fravær samt bestilling av varer og tjenester. Sara i 60% stilling jobber først og fremst med 3. gangs varsling, samt annet forefallende arbeid. I tillegg er hun tillitsvalgt for de ansatte i Feieren as. Therese i 50% stilling registrer feiing og tilsyn som feierne utfører. Sigurd i 100% stilling, har ansvaret for saksbehandling, oppfølging av ansatte, holde kontakt med Oppdragsgiver, legge til rette for de ansatte slik at de til enhver tid har det de trenger for å få gjort en best mulig jobb.

Stian Ruud er leder for feierne ute og har som oppgave å styre varsling og gjennomføringen av dagsverkene og avtalene. Oscar Andre Knobelauch er verneombud. Magnus Olsen er faglig leder for feierlærling Oscar Andre Knobelauch. Christian Aune Johannessen er faglig leder for Lars Melhus.