Røyken kommune

FREMDRIFTSPLAN FEIING OG TILSYN I RØYKEN 2017.

 

Tilsyn januar - mars

 

Slemmestad

Båtstø

Nærsnes

Bødalen

 

Tilsyn september - desember

 

Hallenskog

Midtbygda

Katrineåsen

 

Feiing mars - august

 

Hallenskogen

Midtbygda

Spikkestad

Torsrud

Hernes